Identiteit

Christendom als inspiratiebron

Het Emelwerda College is een christelijke school. Dat zie je terug in wat we belangrijk vinden en in hoe we met elkaar omgaan. We zetten onze deuren open voor alle leerlingen die aan ons worden toevertrouwd en accepteren hen zoals ze zijn. In alles proberen we het goede te doen en hebben we oprecht aandacht voor elkaar.

Onderwijskundige identiteit

Inspiratiebronnen:
In onze visie op het onderwijs laat het Emelwerda College zich inspireren door verschillende inzichten. De meeste verwantschap wordt gevoeld met de ideeën van Gert Biesta en Dietrich Bonhoeffer.

Biesta benoemt drie opdrachten voor het onderwijs, die in de onderwijsvisie van het Emelwerda College zijn benoemd.

Kwalificatie
Het zich eigen maken van kennis, vaardigheden en een open, zelfbewuste houding.

Socialisatie
De voorbereiding op een leven als lid van de samenleving, met alle tradities en praktijken (bijvoorbeeld sociaal-politiek, cultureel of professioneel) die je daar tegenkomt.

Subjectificatie
Dit begrip is verwant aan persoonsvorming. Het gaat over vrijheid en over de verantwoordelijkheid die daarmee gepaard gaat. De centrale vraag is: hoe kun je betekenisvol zijn, als werknemer, als mens, in relatie tot je omgeving?

Aansluiten bij het kind-in-deze-wereld
Biesta pleit voor een cultuur van geloof en vertrouwen en voor onderwijs dat zich richt op het-kind-in-deze-wereld. Aansluiten bij de leerling staat volgens Biesta altijd in verbinding met de omgeving waarin de leerling zich bevindt. Het is belangrijk dat het kind leert zich daartoe te verhouden, er een eigen mening over te vormen, een plek te verwerven, betekenisvol te handelen, keuzes te maken en daar de verantwoordelijkheid voor te nemen.

Leren of onderwijzen?
Biesta is van mening dat het onderwijs wat is doorgeslagen in ‘leren’, in de zin dat we leerlingen leren overal zelf betekenis aan te geven. Hij pleit voor een terugkeer van het begrip ‘onderwijzen’. Daarbij reiken we betekenis aan en veroorzaken we iets bijzonders bij de leerling: iets onverwachts en ongedachts dat van buiten komt. Iets dat de leerling wakker schudt uit zijn individuele ik en in contact brengt met de wereld buiten zichzelf.

De drie V’s van Bonhoeffer

Drie woorden vormen de kern van Bonhoeffer’s leven en denken. Hij ziet ze als de basis voor succesvol functioneren.

Vertrouwen
Vertrouwen was het sleutelwoord in Bonhoeffer’s leven. Zelfvertrouwen, dat hij liet zien in zijn moed; Godsvertrouwen, zichtbaar in zijn vroomheid en
toekomstvertrouwen, dat hij uitte in hoop en optimisme.

Vrijheid
Mondige mensen geven zelf vorm aan de wereld. God is er niet als excuus voor de dingen die wij niet weten of kunnen.

Verantwoordelijkheid
Vrijheid betekent niet dat je doet en laat wat je zelf wilt, zonder je iets van anderen aan te trekken. Integendeel: het staat onlosmakelijk in verbinding met verantwoordelijkheid. Voor de wereld en voor de medemens.

Relevant nieuws

Menu