Contact

Bereikbaarheid

Emelwerda College, christelijke scholengemeenschap voor vmbo (incl. lwoo), mavo, havo, atheneum, gymnasium (vwo).

Peppellaan 1, 8302 AL Emmeloord
Postbus 16, 8300 AA Emmeloord

tel: 0527 634 567

Algemeen mailadres:
info@emelwerda.nl

Mailadres voor leveranciers:
Facturen kunt u mailen naar digi-factuur@emelwerda.nl

KvK nr.: 50142321
IBAN: NL73 RABO 0346 5891 50
BIC: RABONL2U

Ziekmelden en verlof 
Wij hebben een goed systeem van absentencontrole en vragen ouders daaraan mee te werken. Ziekmeldingen moeten tussen 07.45 en 09.00 doorgegeven worden via:

  • de Magister-app (inloggen met het ouderaccount)

Verlof
Verlof aanvraag verloopt via het formulier verlof. Deze dient u te ondertekenen en in te leveren bij afdelingsleider of verzuimcoördinator. Aanleveren per mail mag ook via verzuim@emelwerda.nl

Verzuimcoördinatoren mavo, havo en vwo: mw. H. Plat-Maat en mw. M. Touker

Meer info over ziekmelden en verlof kunt u vinden op de schoolwiki van het Emelwerda College

Bereikbaarheid in de vakantie
Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met P.N. Brandwijk, directeur, p.brandwijk@emelwerda.nl

Bestuurder:

Mevr. M. Sijbom-Hassing, bestuurder
E-mail: bestuurssecretariaat@emelwerda.nl
Telefoon: 0527 634 561

Directie:

Dhr. P. Brandwijk, directeur onderwijs
Dhr. W. Vrind, directeur bedrijfsvoering

E-mail: bestuurssecretariaat@emelwerda.nl
Telefoon: 0527 634 561

Menu