Ambities

Missie

Het Emelwerda College is een leer- leef en werkgemeenschap waarbinnen leerlingen en medewerkers zich gekend weten. We begeleiden leerlingen met hun talenten bij hun groei naar zelfstandig denkende en bekwame mensen, die zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving.

Visie

Het Emelwerda College is een christelijke scholengemeenschap. Met de Bijbel als inspiratiebron willen we, in navolging van Jezus Christus, meebouwen aan een wereld vol gerechtigheid, vrede en liefde.

We vinden het belangrijk dat leerlingen ervaren dat ze onderdeel van een leef-, leer- en werkgemeenschap zijn, zoals ze dat ook van de samenleving zijn en straks van de arbeidsmarkt.

Met het creëren van betekenisvol en ondernemend onderwijs geeft het Emelwerda College inhoud aan het onderwijs om de leerlingen voor te bereiden op de toekomst.

De 3 V’s

Vertrouwen

 • je gelooft in jezelf en in je eigen kunnen
 • je staat open voor anderen
 • je gelooft dat mensen in staat zijn het goede te doen

Vrijheid

 • je mag zijn wie je bent
 • je krijgt ruimte om eigen keuzes te maken
 • je geeft vorm aan jouw toekomst en aan de wereld

Verantwoordelijkheid

 • je kijkt kritisch naar jezelf
 • je draagt zorg voor je medemens en je leefomgeving
 • je laat je aanspreken op je keuzes en je handelen

Visie

In onze visie op leren staan drie kernwaarden centraal:

De drie A’s

Actief leren

 • lessen zijn leerdoelgericht, ordelijk en nodigen uit tot actieve betrokkenheid
 • we differentiëren en dagen leerlingen uit om activiteiten te kiezen die bij hen passen
 • participatie van ouder, (onderwijs-)organisaties en bedrijven ondersteunt en verrijkt onze leeractiviteiten

Aandacht

 • we bieden elke leerling een veilig leerklimaat
 • leerlingen zijn zoveel mogelijk verantwoordelijk voor hun eigen leerproces
 • om optimaal leren voor iedereen mogelijk te maken, bieden we maatwerk

Ambitie

 • we stimuleren leerlingen tot nadenken over zichzelf, hun kwaliteiten en hun bijdrage aan de maatschappij
 • samen werken we aan de basiskennis, vaardigheden en houding die nodig is om actief te kunnen meedoen in de samenleving
 • we ondersteunen elke leerling bij het behalen van optimale resultaten

Relevant nieuws

Menu