Basisscholen

Voor de achtste groepers van de basisschool hielden we op 19 januari 2021 onze open dag en op 9 februari onze inloopavond. Allebei online. Daardoor is het helaas niet mogelijk om een écht kijkje bij ons op school te nemen. Maar wie weet komt dat binnenkort nog. Om je alvast een kijkje te geven zijn we met een camera door onze gebouwen van havo/vwo en de mavo gerend. Echt waar. Kijk maar

Basisschoolcoördinator

Mw. E. (Emmy) Peursum is onze basisschoolcoördinator. Zij bezoekt de basisscholen en verzorgt informatiebijeenkomsten voor groep 8. 

Inschrijving

Na ontvangst van het inschrijfformulier van nieuwe brugklassers sturen wij een brief naar deze leerlingen en hun ouders, met daarin de bevestiging van hun inschrijving. Bij de brief wordt het formulier van de talentstromen en een toelichting meegestuurd, met het verzoek dit in te vullen en terug te sturen.  

Toelichting op de talentstromen is hier te vinden

Brugklas

Bij de plaatsing in de brugklas spelen het advies van de basisschool en de resultaten van de eindtoets en het leerlingvolgsysteem een belangrijke rol. De naast elkaar liggende niveaus sluiten goed op elkaar aan, waardoor de leerlingen gemakkelijk van niveau kunnen veranderen. Om de overstap vanuit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen is een gewenningsperiode ingesteld. Deze kan per brugklasniveau verschillen.  

 

Meer weten?

Lees hier de open dag krant

Op dinsdag 19 januari 2021 hielden we onze online open dag.

Dinsdag 9 februari 2021 was onze online inloopavond.  

Emmy Peursum-Penning

Basisschool coördinator

Contact gegevens:

Telefoon: 0527-634569
Mobiel: 06-22307381

Menu