Basisscholen

Inloopavond
Op de inloopavond van dinsdag 15 februari 2022 kregen leerlingen van groep 8 in kleine groepjes een rondleiding door onze school.  Ze keken rond in de lokalen waar de vakken uit de filmpjes gegeven worden, zoals Technasium, Bèta Challenge, gymnasium, LO,  DELF, muziek, CKV en Cambridge Engels. En mochten natuurlijk alles vragen wat ze wilden weten over het Emelwerda College 🙂

     

Alle leerlingen van groep 8 ontvingen een uitnodiging voor onze open dag op groeipapier. Heb jij de zaadjes van het groeipapier al tot bloei laten komen? We zijn heel benieuwd.
Neem jouw bloemen mee, of als dat handiger is een foto ervan, of nog beter, plaats de foto op Instagram #emelwerdabloeit. Wie weet win jij een mooie prijs!
#emelwerdabloeit

Open dag
Vanwege de coronamaatregelen was het helaas niet toegestaan een fysieke open dag te organiseren. Maar ook online maakten we er dinsdag 25 januari 2022 een feestje van. En we hebben heel veel leuke filmpjes voor je gemaakt. Je vindt ze op Facebook en Instagram #emelwerdabloeit.

De sessie begon met een algemeen gedeelte met daarin aandacht voor onze dakpanklassen. Daarna kon een keuze worden gemaakt uit diverse online proeflesjes: Technasium, Bèta Challenge, Duits, Muziek, Nask en Gymnasium.

Dakpanklassen
Om ervoor te zorgen dat leerlingen op het juiste niveau hun einddiploma halen, kent het Emelwerda College de zogenaamde dakpanklassen.

mavo/havo
De dakpanklas mavo/havo activeert en stimuleert leerlingen waardoor ze een optimale kans krijgen om door te stromen naar de havo.
Na het eerste jaar is doorstromen naar 2 havo mogelijk.

havo/vwo
Leerlingen die in ieder geval havo aankunnen en de potentie voor vwo (atheneum of gymnasium) hebben, komen bij ons in de dakpanklas havo/
vwo. Na het eerste jaar is doorstromen naar 2 vwo mogelijk. Omdat
wij alle onderwijstypen aanbieden, kan de leerling die overstapt
naar een andere opleiding gewoon bij ons op school blijven.

Technasium (havo/vwo)
Het technasium is een unieke formule voor bèta-onderwijs voor havo en vwo. Leerlingen die het technasium kiezen, krijgen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) waarin ook examen gedaan wordt. Er wordt gewerkt met échte opdrachten van bedrijven, gemeente en maatschappelijke instellingen. Presentatie: mevrouw De Soeten
Naar een filmpje over het technasium

Bèta Challenge (mavo)
Alle leerlingen van onze mavo, van klas 1 t/m 4, nemen deel aan Bèta Challenge. Zij werken bij het vak Technologie & Toepassing (T&T) aan projecten van échte opdrachtgevers en krijgen zo interesse voor vervolgstudie en werk. Het vak T &T wordt afgesloten met een praktisch examen. Presentatie: Meneer Vriend en mevrouw Van Dijk

Naar het filmpje over Bèta Challenge 

Cambridge Engels
Met het certificaat Cambridge Engels heb je toegang tot Engelstalige vervolgopleidingen en een voorsprong als je in de toekomst internationaal gaat werken. Presentatie: mevrouw Damhof.
Naar het filmpje over Cambridge Engels

Kunst en cultuur
Naar het filmpje over kunst en cultuur

Muziek
Naar het filmpje over muziek

Om je alvast een kijkje te geven zijn we met een camera door onze gebouwen van havo/vwo en de mavo gerend. Echt waar. Kijk maar

Inschrijving

Na ontvangst van het inschrijfformulier van nieuwe brugklassers sturen wij een brief naar deze leerlingen en hun ouders, met daarin de bevestiging van hun inschrijving. In de brief staat een link naar het online formulier waarmee  de keuze van het vak in de talentstroom doorgegeven kan worden.    

Toelichting op de talentstromen is hier te vinden

Brugklas

Bij de plaatsing in de brugklas spelen het advies van de basisschool en de resultaten van de eindtoets en het leerlingvolgsysteem een belangrijke rol. De naast elkaar liggende niveaus sluiten goed op elkaar aan, waardoor de leerlingen gemakkelijk van niveau kunnen veranderen. Om de overstap vanuit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen is een gewenningsperiode ingesteld. Deze kan per brugklasniveau verschillen. Je kunt bij ons starten in een dakpanklas (mavo/havo of havo/vwo) of in een vwo-klas.  

Contactpersoon basisscholen:

Ruben van Koningsveld
Afdelingsleider havo/vwo onderbouw
T: 0527-634576
M: 06-48498742
E: r.vankoningsveld@emelwerda.nl

Belangrijke data

Dinsdag 15 november 2022
Voorlichtingsavond voor leerlingen groep 8 en hun ouders

Zaterdag 21 januari 2023
Open Huis voor leerlingen groep 8 en hun ouders

Woensdag 25 januari 2023
Open Huis voor leerlingen groep 8 en hun ouders

Dinsdag 14 februari 2023
Inloopavond voor leerlingen groep 8 en hun ouders

#emelwerdabloeit

Menu