Basisscholen

Aanmelden nieuwe leerlingen
De centrale aanmeldweek voor nieuwe leerlingen is van 25 – 29 maart 2024.
Aanmelden van nieuwe leerlingen voor het Emelwerda College, het Vakcollege Noordoostpolder en het Tienercollege Noordoostpolder voor het schooljaar 2024-2025 kan via onderstaande link:

Aanmelden leerling

Voorlichtingsavond
Op de voorlichtingsavond van dinsdag 21 november kregen ouders en leerlingen van groep 8 alles te horen over het onderwijs bij ons op school. Ook waren de lokalen geopend waar de vakken uit de filmpjes gegeven worden, zoals Technasium, Bèta Challenge, gymnasium, LO, DELF, muziek, CKV en Cambridge Engels.

Voorlichtingsavond 21 november 2023

Ons onderwijsaanbod is overzichtelijk samengevat in onderstaande Emelwerdawijzer:

Emelwerdawijzer 2023

#goedvoorelkaar

Open dag
Onze open dagen zijn gehouden op woensdag 17 januari  en zaterdagmorgen 20 januari.

Inloopavond
Heb je nog vragen over het onderwijs bij ons op school? Wij beantwoorden ze graag op de inloopavond. Kom dan donderdag 29 februari tussen 19.00 en 20.00 even langs.

Meeloopdag?
Wil graag een dagje meelopen om te ervaren hoe een lesdag er bij ons uitziet? Laat het ons weten via communicatie@emelwerda.nl.

Dakpanklassen
Om ervoor te zorgen dat leerlingen op het juiste niveau hun einddiploma halen, kent het Emelwerda College de zogenaamde dakpanklassen.

kader/mavo
Nieuw op het Vakcollege Noordoostpolder en het Emelwerda College is komend schooljaar de dakpanklas kader/mavo.

mavo/havo
De dakpanklas mavo/havo activeert en stimuleert leerlingen waardoor ze een optimale kans krijgen om door te stromen naar de havo.
Na het eerste jaar is doorstromen naar 2 havo mogelijk.

havo/vwo
Leerlingen die in ieder geval havo aankunnen en de potentie voor vwo (atheneum of gymnasium) hebben, komen bij ons in de dakpanklas havo/
vwo. Na het eerste jaar is doorstromen naar 2 vwo mogelijk. Omdat
wij alle onderwijstypen aanbieden, kan de leerling die overstapt
naar een andere opleiding gewoon bij ons op school blijven.

Technasium (havo/vwo)
Het technasium is een unieke formule voor bèta-onderwijs voor havo en vwo. Leerlingen die het technasium kiezen, krijgen het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O) waarin ook examen gedaan wordt. Er wordt gewerkt met échte opdrachten van bedrijven, gemeente en maatschappelijke instellingen.

Naar een filmpje over het technasium

Bèta Challenge (mavo)
Alle leerlingen van onze mavo, van klas 1 t/m 4, nemen deel aan Bèta Challenge. Zij werken bij het vak Technologie & Toepassing (T&T) aan projecten van échte opdrachtgevers en krijgen zo interesse voor vervolgstudie en werk. Het vak T &T wordt afgesloten met een praktisch examen.

Naar het filmpje over Bèta Challenge 

Cambridge Engels
Met het certificaat Cambridge Engels heb je toegang tot Engelstalige vervolgopleidingen en een voorsprong als je in de toekomst internationaal gaat werken.

Naar het filmpje over Cambridge Engels

Kunst en cultuur

Naar het filmpje over kunst en cultuur

Muziek

Naar het filmpje over muziek

Om je alvast een kijkje te geven zijn we met een camera door onze gebouwen van havo/vwo en de mavo gerend. Echt waar. Kijk maar

Inschrijving

Na ontvangst van het inschrijfformulier van nieuwe brugklassers sturen wij een brief naar deze leerlingen en hun ouders, met daarin de bevestiging van hun inschrijving. In de brief staat een link naar het online formulier waarmee  de keuze van het vak in de talentstroom doorgegeven kan worden.    

Toelichting op de talentstromen is hier te vinden

Brugklas

Bij de plaatsing in de brugklas spelen het advies van de basisschool en de resultaten van de eindtoets en het leerlingvolgsysteem een belangrijke rol. De naast elkaar liggende niveaus sluiten goed op elkaar aan, waardoor de leerlingen gemakkelijk van niveau kunnen veranderen. Om de overstap vanuit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen is een gewenningsperiode ingesteld. Deze kan per brugklasniveau verschillen. Je kunt bij ons starten in een dakpanklas (mavo/havo of havo/vwo) of in een vwo-klas.  

Contactpersoon basisscholen:

Suzanne de Lange-Span
Afdelingsleider havo/vwo onderbouw

E: s.delange-span@emelwerda.nl

Belangrijke data

Donderdag 29 februari
Vanaf 19.00 tot 20.00 uur inloopavond voor leerlingen groep 8 en hun ouders

Maandag 25 t/m vrijdag 29 maart
Centrale aanmeldweek voor nieuwe leerlingen schooljaar 2024-2025

#goedvoorelkaar

Menu