Basisscholen

Achtste groepers van de basisschool worden uitgenodigd deel te nemen aan de proeflesjes op onze open dag op dinsdag 19 januari 2021. Dit kan zowel klassikaal als individueel. Aanmeldingen voor de open dag verlopen via de basisschool.

Basisschoolcoördinator

Mw. E. (Emmy) Peursum is onze basisschoolcoördinator. Zij bezoekt de basisscholen en verzorgt informatiebijeenkomsten voor groep 8. 

Inschrijving

Na ontvangst van het inschrijfformulier van nieuwe brugklassers sturen wij een brief naar deze leerlingen en hun ouders, met daarin de bevestiging van hun inschrijving. Bij de brief wordt het formulier van de talentstromen en een toelichting meegestuurd, met het verzoek dit in te vullen en terug te sturen.  

Toelichting op de talentstromen is hier te vinden

Brugklas

Bij de plaatsing in de brugklas spelen het advies van de basisschool en de resultaten van de eindtoets en het leerlingvolgsysteem een belangrijke rol. De naast elkaar liggende niveaus sluiten goed op elkaar aan, waardoor de leerlingen gemakkelijk van niveau kunnen veranderen. Om de overstap vanuit het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs soepel te laten verlopen is een gewenningsperiode ingesteld. Deze kan per brugklasniveau verschillen.  

 

Meer weten?

Op dinsdag 19 januari 2021 is er een open dag. Over de exacte invulling ivm corona volgt nog nadere informatie.

Dinsdag 9 februari 2021, om 19.30 uur houden we onze inloopavond.  

Emmy Peursum-Penning

Basisschool coördinator

Contact gegevens:

Telefoon: 0527-634569
Mobiel: 06-22307381

Menu