Organisatie

College van Bestuur:
Mevr. M.S. Sijbom-Hassing

De school heeft een Ouderraad, een Medezeggenschapsraad (MR folder 20.pdf) en een Leerlingenraad.

Directie
De directie bestaat uit de directeur onderwijs en directeur bedrijfsvoering.

Dhr. P. Brandwijk, directeur onderwijs
Dhr. W. Vrind, directeur bedrijfsvoering

E-mail: bestuurssecretariaat@emelwerda.nl
Telefoon: 0527 634 561

De directie is samen met de afdelingsleiders verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de genoemde afdeling. De afdelingsleiders sturen de kernteams aan.

Afdelingsleiders:

Havo/vwo onderbouw:
Mevr.  S. de Lange-Span
s.delange-span@emelwerda.nl

Havo bovenbouw:
Dhr. G. van der Kolk
g.vanderkolk@emelwerda.nl

Vwo bovenbouw:
Dhr. N. van der Zandt
n.vanderzandt@emelwerda.nl

Schoolleiders Vakcollege Noordoostpolder:
Mevr. A. Jansen
a.jansen@emelwerda.nl

Mevr. K. Dijk
k.dijk@emelwerda.nl

Verschillende kernteams
Het Emelwerda College is een brede scholengemeenschap van lwoo tot en met vwo, verdeeld in kleinere kernteams. Elke kernteam bestaat uit een afdelingsleider en meerdere docenten die nauw betrokken zijn bij de leerlingen. In het kernteam wordt een aantal schoolorganisatorische zaken geregeld en het onderwijskundig beleid, passend bij de onderwijskundige ontwikkelingen van het Emelwerda College, ontwikkeld. De lessen worden zoveel mogelijk in een eigen, herkenbaar gebouw gegeven.

Zo zitten de mavo-leerlingen (theoretische leerweg) in gebouw De Wilg, de havo- en vwo-leerlingen in gebouw de Peppel en de vmbo-leerlingen (basisberoepsgericht en kaderberoepsgericht) van het Vakcollege Noordoostpolder in gebouw de Es.

Directie:

Pieter Brandwijk

Directeur Onderwijs

Wijbe Vrind

Directeur Bedrijfsvoering

Afdelingsleiders:

Kirsten Dijk en Anniek Jansen

Schoolleiders Vakcollege Noordoostpolder

Niels van der Zandt

Afdelingsleider vwo bovenbouw

Gerrit van der Kolk

Afdelingsleider havo bovenbouw (afdelingszaken)

Suzanne de Lange - Span

Afdelingsleider havo/vwo onderbouw
Menu