Governance

College van Bestuur en Raad van Toezicht

Het Emelwerda College is een christelijke scholengemeenschap voor lwoo, vmbo, mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium), die uitgaat van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs op Protestants Christelijke Grondslag voor de Noordoostpolder en omgeving. De Stichting heeft een College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht wordt gevormd door leden met een specifieke deskundigheid en door vertegenwoordigers vanuit de ouderraad, de Medezeggenschapsraad en de gezamenlijke kerken in het voedingsgebied van de school. Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de school.

Raad van Toezicht:
Mevr. M.A.C. Kasper de Kroon
voorzitter RvT Emelwerda College

Dhr. F.G. Hoekstra
Dhr. A.T. de Jong
Dhr. H. Vermeer
Dhr. J. van Wieren
Mevr. E. Oost
Dhr. R.T.J. Oost

Secretaris:
Mevr. B. Rietveld-Arends
bestuurssecretariaat@emelwerda.nl

College van Bestuur:
Mevr. M.S.  Sijbom-Hassing
Bestuurder Emelwerda College & Berechja College

De school heeft een Ouderraad, een Medezeggenschapsraad (MR folder 20.pdf) en een Leerlingenraad.

Mevr. M.S. Sijbom-Hassing

Bestuurder Emelwerda College

Verantwoording

Transparantie en verantwoording is voor ons belangrijk.
Hieronder kunt u een overzicht vinden van documenten, die hier aan bijdragen.

Menu