Maatschappelijke diensttijd

Maatschappelijke diensttijd

Jongeren zetten zich tijdens hun maatschappelijk diensttijd (MDT) vrijwillig in voor een ander. Zij ondersteunen een maatschappelijke organisatie of helpen bij een maatschappelijk evenement. Denk aan verzorgingshuizen, scholen, sportclubs, markten en festivals die in en om Emmeloord worden georganiseerd. Tijdens hun MDT kunnen jongeren hun talenten ontdekken.

In 2018 is MDT gestart met een proefperiode waar ook het Emelwerda College deel van uitmaakte. In samenwerking met Welzijnsorganisatie Carrefour Emmeloord is er ruimte geweest om te zoeken naar een geschikte vorm voor MDT op onze school. De officiële start van MDT was in maart 2020.

Het Emelwerda College vindt het belangrijk dat leerlingen de mogelijkheid krijgen hun talenten te ontwikkelen. Ook vinden we het belangrijk om aandacht te besteden aan actief burgerschap. Naast het ontwikkelen van sociale vaardigheden door maatschappelijk actief te zijn, leveren de leerlingen een bijdrage aan de samenleving.

Jongeren uit leerjaar 3 krijgen een introductie op MDT en kunnen zich daarna vrijwillig opgeven bij Carrefour. Zij zetten zich hierbij minimaal 80 uur in om iets bij te dragen aan de maatschappij. Onder deze uren valt ook een meeloopdag bij een ‘droom’ beroep of cursus. Dit krijgt de leerling als dank voor de inzet en als extra stimulans op talentontwikkeling.

Femke de Hoop

Coördinator Maatschappelijke diensttijd
Menu