Plusonderwijs

Meer willen, meer kunnen, meer doen!

We begeleiden leerlingen met hun talenten bij hun groei naar zelfstandig denkende en bekwame mensen, die zich verantwoordelijk voelen voor hun omgeving. De omgeving waarin we leren, is veilig, vertrouwd en uitdagend. Zo stimuleren we al onze leerlingen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen, om vervolgens op een zo hoog mogelijk niveau een diploma te halen.

Het Emelwerda College is lid van de vereniging van begaafdheidsprofielscholen, de BPS. Dit is een groep van ca. 60 scholen uit heel Nederland die zich ten doel heeft gesteld het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te optimaliseren. De vereniging hanteert een groot aantal kwaliteitseisen waaraan een lid van de vereniging moet voldoen. We zijn er dan ook trots op dat we al vanaf 2013 in het bezit zijn van het BPS-certificaat.

De onderwijsvisie van het Emelwerda College ten aanzien van excellente leerlingen is te beschrijven als ‘meer kunnen, meer willen, meer doen’.

Wij noemen onze hoogbegaafde leerlingen ‘plusleerlingen’.  Daarbij wordt niet alleen het (gemeten) IQ als maatstaf genomen om te bepalen wie plusleerling genoemd wordt, maar wordt breder gekeken: welke leerling kan meer aan en pakt de leerstof snel op.

IST (Intelligentie Structuur Test)
Maandag 29 januari werd de online IST-voorlichting gehouden. De presentatie is terug te lezen in onderstaand bestand:

Presentatie IST 29 januari 2024

Menu