Keuzevakken en Keuze-Werk-Tijd (KWT)

In ons onderwijsaanbod in klas één is het mogelijk om een aantal keuzes te maken in de vakken die gevolgd worden.

Keuze 1
In het reguliere rooster volgen leerlingen 31 lesuren waarin alle algemeen vormende vakken gevolgd worden. Daarnaast kunnen leerlingen ervoor kiezen om twee extra vakken te volgen.

Leerlingen mavo/havo volgen allemaal gedurende alle 4 jaren Bèta Challenge en kunnen daarnaast als keuzevak Cambridge Engels kiezen. Leerlingen havo/vwo kunnen als keuzevak Technasium (Onderzoek & Ontwerpen) of Cambridge Engels volgen. Beide vakken leiden tot een aanvulling op het diploma en dragen bij aan het succes tijdens vervolgstudies. Leerlingen die Technasium kiezen volgen dit vier uur per week. Wanneer leerlingen voor Cambridge Engels kiezen, volgen zij zowel de reguliere lessen Engels (drie uur per week) als twee extra uren volgens de Cambridge-methodiek.

De keuze voor Technasium of Cambridge Engels is niet verplicht. Het is niet mogelijk om beide vakken te kiezen.

Keuze 2
Naast bovenstaande uitbreiding van het reguliere vakkenpakket kunnen leerlingen keuzes maken in de Keuze-Werk-Tijd (KWT). Dit zijn twee lesuren die op een middag ingeroosterd worden waarop leerlingen kunnen kiezen voor verdieping, verbreding of extra ondersteuning. Leerlingen kunnen kiezen uit:

  1. Sportoriëntatie (mavo/havo/vwo)
  2. Cultuuroriëntatie (mavo/havo/vwo)
  3. Gymnasiumoriëntatie (vwo) bij voldoende aanmeldingen, twee van de vier onderwijsperiodes
  4. Ondersteuning (mavo/havo/vwo) b.v. huiswerkklas, tutor-leren

De keuze die gemaakt wordt is tot op zekere hoogte flexibel. Wanneer de onderwijsresultaten daartoe aanleiding geven kan een keuze voor bijvoorbeeld sportoriëntatie (tijdelijk) omgezet worden naar extra ondersteuning.

Ook voor de KWT geldt dat een keuze niet verplicht is.

Menu