Keuzevakken

In ons onderwijsaanbod in klas één is het mogelijk om een aantal keuzes te maken in de vakken die gevolgd worden.

In het reguliere rooster volgen leerlingen 31 lesuren waarin alle algemeen vormende vakken gevolgd worden. Daarnaast kunnen leerlingen ervoor kiezen om twee extra vakken te volgen.

Leerlingen mavo/havo volgen allemaal gedurende alle 4 jaren Bèta Challenge en kunnen daarnaast als keuzevak Cambridge Engels kiezen. Leerlingen havo/vwo kunnen als keuzevak Technasium (Onderzoek & Ontwerpen) of Cambridge Engels volgen. Beide vakken leiden tot een aanvulling op het diploma en dragen bij aan het succes tijdens vervolgstudies. Leerlingen die Technasium kiezen volgen dit vier uur per week. Wanneer leerlingen Cambridge Engels kiezen, volgen zij dit keuzevak in plaats van de reguliere lessen Engels (drie uur per week).

De keuze voor Technasium of Cambridge Engels is niet verplicht. Het is mogelijk om beide vakken te kiezen.

Menu