Voorlichtingsavond 5 havo

Datum: 18 oktober 2023
Tijd: 20:00 - 21:00

Op deze avond wordt voorlichting gegeven over de examens, het PTA (Programma Toetsing en Afsluiting) en de oriëntatie op vervolgstudies. Het volledige PTA en het examenreglement is op de website te vinden (tabblad onderwijs).

Relevant nieuws

Menu