Uitnodiging voorlichtingsavond 8+

In het schooljaar 2023 – 2024 wordt er weer een 8+ klas georganiseerd op het Emelwerda College. Op deze voorlichtingsavond wordt uitgelegd wat een 8+ groep is, voor wie het is bedoeld en hoe er kan worden aangemeld. De uitnodiging is bedoeld voor ouders, verzorgers en leerkrachten / IB’ers van leerlingen die nu nog in groep 7 zitten en die mogelijk in aanmerking komen voor de 8+ klas. Onder het kopje Onderwijs -> plusonderwijs –> 8+ vindt u meer informatie.

U bent van harte welkom!

Wanneer?  Maandag 16 januari 2023

Hoe laat?  Om 19.30 – inloop vanaf 19.15 met koffie/thee

Waar? Kantine gebouw de Wilg – Peppellaan 1  te Emmeloord

Graag aanmelden via het onderstaande mailadres en vermelden met hoeveel personen u van plan bent te komen. Alvast hartelijk  dank en ik hoop u te zien!

Met vriendelijke groet,

Drs. Sonja de Vries-Smits
ECHA-specialist in hoogbegaafdheid

s.smits@emelwerda.nl

“Als je trots wilt zijn op jezelf, zul je ook iets moeten doen waardoor je trots kunt zijn op jezelf”

Relevant nieuws

Menu