8 plus

De 8+ is een plusklas voor kinderen uit groep 8 van de basisschool, die meer uitdaging nodig hebben dan de eigen school kan bieden. Naast contact met ontwikkelingsgelijken en uitdagende opdrachten, ontwikkelen de kinderen een reëler zelfbeeld en weten ze beter wie ze zijn en wat ze kunnen. Omdat ook ‘leren leren’ onderdeel uitmaakt van het programma, zijn ze beter voorbereid op de overgang naar het voortgezet onderwijs. De lessen worden verzorgd door een ECHA-specialist in hoogbegaafdheid.

Video Introductie Acht Plus Emelwerda College

Video Aanmelden Acht Plus Emelwerda College

Aanmelden voor de plusklas kan alleen via de leerkracht of Intern Begeleider van de basisschool bij s.smits@emelwerda.nl.


Mw. S. Smits

 

 

Relevant nieuws

Menu