Ouderavond 6VWO

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Graag willen wij u uitnodigen voor de online ouderavond van 6 vwo op woensdag 13 oktober 2021. Op deze avond wordt voorlichting gegeven over de examens, het PTA (= Programma Toetsing en Afsluiting) en de oriëntatie op vervolgstudies – en is er gelegenheid om vragen te stellen.

Het programma voor de avond ziet er als volgt uit:
19:00u: Opening van de avond
19:45u: Sluiting van de ouderavond

De ouderavond is online in MS Teams en om deel te nemen aan de online bijeenkomst kunt u via deze link inloggen.

We hopen u dan te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten,
Mevrouw De Jong (decaan)
Niels van der Zandt (afdelingsleider vwo bovenbouw

Relevant nieuws

Menu