Toekomstige leerlingen naar VO-campus Emmeloord

In 2020 startten de voorbereidingen tussen het Emelwerda College, VariO Onderwijsgroep en de gemeente om een campus te realiseren voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs in Noordoostpolder. Gisteren gaf het college groen licht aan dit project en gaat het nu ter goedkeuring voorleggen aan de raad op 7 juni. De gemeenteraad moet nog instemmen met de planvorming en de financiering.

Scholen bundelen hun krachten op één locatie
De beoogde locatie voor de VO-campus is aan de Espelerlaan. Op deze locatie komen dan het Emelwerda College, het Zuyderzee Lyceum, de Bonifatius mavo, Caleido-ISK, X-tuur en het Tienercollege samen. De VO-Campus moet plaats gaan bieden aan ongeveer 2700 leerlingen en zal ongeveer 21.000m2 aan oppervlakte innemen. “Als gemeente willen wij investeren in de toekomst van de jeugd in de Noordoostpolder. Goed onderwijs en een inspirerende onderwijsomgeving vormen een belangrijke basis voor jongeren. Wij willen hen dat bieden in een nieuw gebouw: de VO-campus. Voor al het voortgezet onderwijs hebben VariO Onderwijsgroep en Emelwerda elkaar gevonden om samen met de gemeente deze
VO-Campus op één locatie te realiseren. De raad had het college opdracht gegeven ook een ambitievariant uit te werken en van daaruit kunnen we nu ook een Onderwijsexpertisecentrum voor het speciaal onderwijs gaan vormen. Dit is een centrum voor jongeren van 4-12 jaar met speciale en aanvullende onderwijsbehoeften. Het is een mooi proces waarin we samen met de scholen ons uiterste best doen om dit voor elkaar te krijgen”, aldus een bevlogen wethouder Onderwijs Hans
Wijnants.

Ontwerp VO-Campus
Als de gemeenteraad instemt met de komst van een VO-campus aan de Espelerlaan dan volgt de zoektocht naar een architect en kan daarna het ontwerpen van start gaan. Bouw en uiteindelijke opening laten nog wel even op zich wachten. Als alles volgens plan verloopt, nemen de scholen medio 2026 hun intrek in de duurzaam ontworpen VO-campus.

Investeren in de toekomst
Het realiseren van nieuwbouw voor beide scholen van het voortgezet onderwijs is een kans die maar eens in de 40 jaar voorbijkomt. Dit is het moment. Er is voor een ambitieus bijna-energie neutraal gebouw gekozen. Dit vergt een investering van in totaal € 36 miljoen, waarvan Emelwerda en VariO Onderwijsgroep in totaal € 6,8 miljoen bijdragen. “Dit is een hele grote investering die de gemeente gaat doen. We willen dit financieren met incidenteel geld uit de opgebouwde reserves en met behoud van een goede beheersing van de structurele lasten” aldus wethouder Wijnants die ook
portefeuillehouder Financiën is.

VO-Campus +
Door al het voortgezet onderwijs te clusteren ontstaan allerlei nieuwe mogelijkheden. Naast de gebruikelijke schoolruimtes komt er op de campus ruimte voor een innovatie hub, een research & development lab, podia voor kunst en cultuur, een collegezaal en een mediatheek. Er is veel aandacht voor de buitenruimte die open en toegankelijk zal zijn met plekken voor ontmoeting en beweging. Ook na schooltijd en in het weekend.

Onderwijsexpertise centrum
Gemeente Noordoostpolder, de Zonnebloemschool, Onderwijsgroep Eduvier, Stichting Aves, en Vitree gaan onderzoeken of een toekomstige samenwerking mogelijk is in de vorm van een Onderwijsexpertisecentrum in Emmeloord in het Bonifatius-gebouw. De aanleiding voor dit onderzoek is de wens om een intensievere onderwijskundige samenwerking tussen de partners te realiseren. Daarnaast is, door de slechte staat van een aantal panden en het vrijkomen van onderwijspanden in de kern van Emmeloord, de kans ontstaan om een concrete huisvestingsstudie te doen. Het Onderwijsexpertisecentrum zal onderwijs, opvang en ondersteuning bieden aan kinderen in de leeftijd van ca. 4-12 jaar met een speciale of aanvullende onderwijsbehoefte. Door de clustering van expertise van de verschillende partners kunnen leerlingen en ouders in de toekomst op één plek terecht voor passend onderwijs en ondersteuning. Medewerkers kunnen, door elkaar te ontmoeten in
het gebouw, eenvoudig kennis delen en vergroten. In eerste instantie wordt onderzocht of de scholen SBO De Klimboom, SO De Optimist, SO Zonnebloemschool en De Locomotief onder één dak kunnen worden samengebracht in het gebouw van de Bonifatius MAVO. De grote wens is dat zij worden aangevuld met een BSO+, de plusklas, en mogelijk regulier basisonderwijs.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/232162/nieuwe-schoolcampus-mag-36-miljoen-kosten

Relevant nieuws

Menu