Talentstromen

Talentstromen

Mavo, havo en vwo leerlingen volgen de talentstroom van hun keuze. Naast het technasium zijn dat sportklas, cultuurklas en Cambridge Engels. Alle mavo-leerlingen maken in klas 1 kennis met Bèta Challenge (technasium voor de mavo). Gymnasium valt niet onder de talentstromen maar als je vwo-leerling bent, kun je dat natuurlijk wel kiezen.


De lessen
Het aantal lessen in de brugklas is gelijk ongeacht de gemaakte keuze. Iedere maandagmiddag staan deze lessen naast elkaar ingeroosterd. Het Technasium heeft daarnaast nog een blok van twee lesuren op een andere dag. Vanaf klas twee kunnen het Technasium en Cambridge Engels ook samen gekozen worden. Dit geldt niet voor de andere talentstromen.

De leerlingen van het Technasium komen bij elkaar in de klas en dat geldt ook voor de leerlingen die de sportklas hebben gekozen. Deze klassen worden aangevuld met leerlingen die een andere keuze hebben gemaakt.

Kosten
Voor een aantal talentstromen worden kosten in rekening gebracht:

Cambridge Engels € 25,00
Technasium € 25,00
Sportklas € 125,00
Cultuurklas € 50,00

Wordt er geen keuze gemaakt voor één van de vier talentstromen, dan wordt de leerling ingedeeld bij de workshops.

Menu