Talentstromen

Talentstromen

Mavo, havo en vwo leerlingen volgen de talentstroom van hun keuze. Naast het technasium zijn dat sportklas, cultuurklas en Cambridge Engels. Alle mavo-leerlingen maken in klas 1 kennis met Bèta Challenge (technasium voor de mavo). Gymnasium valt niet onder de talentstromen maar als je vwo-leerling bent, kun je dat natuurlijk wel kiezen.

Keuzevak
Iedere talentstroom is gekoppeld aan een keuzevak:

Technasium: Onderzoek en Ontwerpen (5 uur per week – ipv MenT)
Cambridge Engels: Cambridge (5 uur per week – ipv Engels)
Sportklas: Sportoriëntatie (3 uur per week, naast LO)
Cultuurklas: Cultuuroriëntatie (2 uur per week extra naast K&C)

De lessen
Het aantal lessen in de brugklas is gelijk ongeacht de gemaakte keuze. Het Technasium heeft daarnaast nog een blok van twee lesuren op een andere dag. De leerlingen van het Technasium komen bij elkaar in de klas en dat geldt ook voor de leerlingen die de sportoriëntatie hebben gekozen. Deze klassen worden aangevuld met leerlingen die een andere keuze hebben gemaakt.

Menu