Vakcollege vanaf 1 augustus volledig onder bestuur Emelwerda College

Op dit moment valt het Vakcollege Noordoostpolder zowel onder het Emelwerda College als de VariO Onderwijsgroep. Deze situatie is om meerdere  redenen niet ideaal. In het najaar van 2022 hebben de bestuurders van het Emelwerda College en de Vario Onderwijsgroep daarom een onderzoek laten uitvoeren naar de meest passende samenwerkingsconstructie voor het Vakcollege Noordoostpolder. Vanaf 1 augustus 2023 valt het Vakcollege Noordoostpolder volledig onder het bestuur van het  Emelwerda College.

Geen grote veranderingen
Het overdragen van het bestuur levert geen grote veranderingen op voor het team en de leerlingen. Een eenduidige organisatie gaat juist ten goede  komen aan de kwaliteit van het onderwijs, de directie, het team en de ondersteunende diensten van het Vakcollege Noordoostpolder. Ook voldoet het Vakcollege Noordoostpolder op deze manier aan de huidige wet- en regelgeving.

De keuze om het Vakcollege Noordoostpolder volledig onder te brengen bij het Emelwerda College was de meest logische stap. Het Vakcollege Noordoostpolder is door het gebouw letterlijk verbonden aan het Emelwerda College en een zeer groot deel van het team is daar al in dienst. Tevens staat het grootste deel van de leerlingen hier ook ingeschreven. Deze beweging is daarom voornamelijk een administratieve verandering.

Christelijk en openbaar karakter
Het Vakcollege Noordoostpolder is sinds de oprichting in stand gehouden door beide scholen om zowel het christelijke als het openbare karakter voor de vmbo basis- en kadergerichte beroepsopleidingen te waarborgen. Door het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst blijft zowel het christelijke als het openbare karakter in de toekomst behouden.

Inschrijven leerlingen
Leerlingen van het Vakcollege Noordoostpolder die ingeschreven staan bij VariO Onderwijsgroep zullen worden ingeschreven bij het Emelwerda College.

Wij zijn ervan overtuigd hiermee een goede stap te hebben gezet naar een duidelijke en transparante verantwoordelijkheidsverdeling ten behoeve van goed onderwijs op deze, voor de polder zo belangrijke, school. Het personeel van het Vakcollege Noordoostpolder is door ons, de beide bestuurders, op de hoogte gesteld.

Met vriendelijke groet,

Marga Sijbom-Hassing                                                           Dirk Speelman
Bestuurder Emelwerda College                                              Voorzitter College van Bestuur a.i. VariO Onderwijsgroep

Relevant nieuws

Menu