ROC Friese Poort, Emelwerda College en VariO Onderwijsgroep halen banden aan

“Het is nu het juiste moment om onze krachten te bundelen.”

De afgelopen maanden hebben de bestuurders van het ROC Friese Poort (Durk Bijma), het Emelwerda College (Marga Sijbom-Hassing) en VariO Onderwijsgroep (Dirk Speelman) uitvoerig gesproken over een intensievere samenwerking. Dit heeft zich op maandag 20 februari vertaald in een getekende intentieovereenkomst “Samenwerking Beroepsonderwijs Noordoostpolder”. Het hoofddoel van de intensievere samenwerking is versterking van het beroepsonderwijs in de Noordoostpolder. De scholen willen dit bereiken door middel van doorlopende leerroutes van vmbo naar mbo, de realisatie van de nieuwe leerweg (mavo) met een praktijkcomponent en het vormgeven van een havo-P(raktijk). Bij de samenwerking staan de kansen en mogelijkheden van de leerling/student centraal.

Sterk beroepsonderwijs
Met de doorlopende leerroutes willen de scholen een bijdrage leveren aan sterk beroepsonderwijs. Dit houdt in dat de scholen komen tot een afgestemd gezamenlijk onderwijsprogramma vanaf de bovenbouw van het vmbo (3e leerjaar) tot en met het mbo-diploma. “De doorlopende leerroute biedt een uitgelezen kans de vmbo- en mbo-opleidingen optimaal op elkaar af te stemmen. Hierdoor kunnen de leerlingen van het vmbo in een ononderbroken lijn doorstuderen binnen het mbo. We willen hiermee het beroepsonderwijs uitdagender en aantrekkelijker maken. Het zal voor leerlingen en studenten de doorgroeikansen in het mbo verhogen. Dat is goed voor de leerlingen en studenten, dat is goed voor de scholen en het is goed voor het bedrijfsleven, omdat hiermee beroepstalenten voor de polder behouden blijven”, vertelt Durk Bijma.

Toekomstige VO-Campus
Ook wensen de scholen, in het kader van de nieuw te bouwen VO-Campus, samen te werken op programmaonderdelen als brede vorming, cultuur en sport. Marga Sijbom-Hassing: “Wij bereiden leerlingen door middel van loopbaanoriëntatie voor op de toekomst. Daarbij willen we verder kijken dan leerprestaties en de praktijkgerichte programma’s in de mavo en de havo. Brede (burgerschap)vorming voor alle leerlingen vinden wij waardevol en belangrijk, want de middelbareschooltijd is een ontdekkingsreis waarin leerlingen zich vragen leren stellen: wie ben ik, wat kan ik en hoe leef ik samen met anderen? We dagen daarbij leerlingen uit om af en toe uit hun vertrouwde omgeving te stappen, kennis te maken met een boeiende en lastige wereld vol verschillen en daaraan hun bijdrage te leveren. De samenwerking met de andere scholen, ondernemers, cultuur- en sportbedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties biedt mooie kansen om deze rijke leeromgeving voor alle leerlingen te creëren.”

Nieuwe leerweg en havo-p
Dirk Speelman, bestuurder bij VariO Onderwijsgroep kijkt uit naar de samenwerking en ziet belangrijke voordelen: “Gelukkig ontwikkelt het onderwijs zich de komende jaren in praktische zin; er wordt steeds meer en vaker gewerkt naar vormen van onderwijs met de praktijk-component. Dit bereidt onze leerlingen beter voor op de (ook praktische) dagelijkse werkelijkheid maar zorgt vaak ook voor een betere motivatie van de leerling. Zo is de ontwikkeling naar de GL/TL (oude mavo) naar onderwijs met een praktijkvak onherroepelijk en zijn wij ons in het voortgezet onderwijs ook aan het voorbereiden op een havo met een praktijk-component (havo-P). Deze nieuwe bundeling van krachten en ideeën tussen ons ROC en de vo-scholen brengen deze ontwikkelingen alleen maar dichter bij de realiteit, prachtig voor de toekomstige leerlingen/studenten van de Noordoostpolder.”

Bedrijfsleven in de Noordoostpolder
Niet alleen bieden de leerroutes kansen voor de leerlingen en de scholen, ook het bedrijfsleven in de Noordoostpolder speelt een belangrijke rol. Met de te ontwikkelen doorlopende leerroutes/geïntegreerde leerroutes bestaat de wens om leerlingen/studenten een uitdagend en ambitieus onderwijsprogramma aan te bieden, waarin (technische) bedrijven zich herkennen en willen participeren.

Relevant nieuws

Menu