Leerlingen 4 havo winnen landelijke wedstrijd Bouwend Nederland!

Bij het Technasium wordt altijd gewerkt met opdrachtgevers van buiten de school; bedrijven, instanties of overheid. De afgelopen periode deed klas 4 van het Technasium mee aan de landelijke wedstrijd van Bouwend Nederland. Twee teams van onze school bemachtigden een plek in de finale.
De havo 4 en vwo 4 leerlingen van de 39 deelnemende technasiumscholen stappen in de schoenen van een ‘ontwerpmanager renovatie wonen’ bij een bouwbedrijf. Opdrachtgever Bouwend Nederland heeft gevraagd een wijkgericht onderzoek te doen en een technisch én sociaal ontwerpvoorstel te maken om de woningen in een volledig bestaande woonwijk te verduurzamen.

De leerlingenteams zijn gevraagd om een wijk uit te kiezen en onderzoek te doen naar verduurzamingsmaatregelen en de wensen van de bewoners. Zeker in een wijk met koopwoningen is dat een extra uitdaging; hoe zorg je dat iedereen mee wil doen, hoe creëer je draagvlak? Een uitdagend duurzaamheidsvraagstuk met een duidelijke maatschappelijke component. Via Bouwbedrijf Van Wijnen zijn de leerlingen ondersteund door een expert; Klaas Haasjes.
De spannende landelijke finale op 11-02-2021 is gewonnen door het havo team (Yesse Weening, Coco Hemelrijk en Ilse Hakkert) van het Emelwerda College. De jury noemde in haar motivatie de veelheid aan aspecten die dit team betrokken heeft in hun adviesrapport; de sociale component, de technische toepassingen, de aandacht voor woonbeleving, het toepassen van circulaire materialen en de aandacht voor het binnenklimaat. Ook werd genoemd dat het enthousiasme, de bevlogenheid en de betrokkenheid van de leerlingen van het Emelwerda College van het scherm afspatte.
De app die de leerlingen ontwikkeld hebben om de betrokkenheid te in de wijk te vergroten, inclusief een punten systeem als je bespaard hebt, werden enthousiast ontvangen. Een welverdiende eerste plek!

Relevant nieuws

Menu