Sluiting school van 16 maart tot 6 april

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Vorige week bent u via Magister geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. het coronavirus. Ons uitgangspunt was om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan, mits dit op een verantwoorde, veilige manier te organiseren was. De ontwikkelingen zijn echter snel gegaan. Het kabinet heeft zojuist besloten om alle scholen tot 6 april te sluiten.

Het sluiten van de school betekent niet dat het onderwijs niet doorgaat. We zijn al bezig om te kijken hoe wij het onderwijs op afstand/online door kunnen laten gaan. Daarover krijgt u morgen via Magister meer informatie. Onze hoogste prioriteit ligt bij de examenleerlingen en de schoolexamens die wellicht wel afgenomen kunnen worden. De minister komt deze week met aanvullende informatie over het omgaan met schoolexamens en het centraal examen. Over het doorgaan van de toetsweek, vanaf dinsdag, informeren wij u morgen.    

Onze scholen zijn wel open, mocht uw zoon of dochter schoolboeken of andere spullen willen ophalen, dan is dat mogelijk.

We houden daarnaast contact met de burgemeester en wethouder van onderwijs van de gemeente Noordoostpolder over de crisissituatie.

Voor opvang van leerlingen van ouders uit vitale beroepen staan wij desgewenst paraat.

Als bestuur en directie vinden wij het van groot belang om de veiligheid van onze leerlingen en hun familiekring, onze medewerkers en andere nauw betrokkenen voorop te stellen.

Met vriendelijke groet,

Anne Leijenaar

Rector-bestuurder

Relevant nieuws

Menu