Orthopedagoog 0,5 fte

Voor het Berechja College (Urk), het Emelwerda College (Emmeloord) en het Vakcollege Noordoostpolder (Emmeloord) zijn we op zoek naar een

Orthopedagoog (0,5 fte)

De orthopedagoog werkt samen met de andere disciplines in het team mee aan de onderwijsondersteuning van leerlingen. Naast invloed op sociaal-emotioneel welbevinden, merken we in de praktijk dat de lockdown ook invloed heeft op het leren. Er zijn niet alleen concrete achterstanden met betrekking tot lesstof, maar ook op het gebied van meta-cognitie: het leren-leren.

Wat ga je doen?

De leerling- en voorgangsbesprekingen laten zien dat er behoefte is aan maatwerk en deskundigheidsbevordering ten aanzien van leerlingen met moeilijk verstaanbaar gedrag. Het wegwerken van achterstanden en het voorkomen van onnodig zittenblijven is voor de ontwikkeling van leerlingen van groot belang.

De werkzaamheden vallen uiteen in twee deelonderwerpen. Het in kaart brengen van de onderwijsbehoefte van leerlingen door onderwijs af te stemmen, goed te determineren en gericht de juiste hulp in te schakelen. Daarnaast bied je structuur en overzicht door o.a. huiswerkbegeleiding en het aanleren van/opnieuw activeren van studievaardigheden. Je zet je expertise in door:

 • Het afnemen en analyseren (diagnostische) testen en onderzoeken;
 • Het opstellen van handelingsplannen t.b.v. pedagogische en didactische begeleiding;
 • Het adviseren van docenten over individuele begeleiding van leerlingen;
 • Leerling- en groepsobservaties uit te voeren;
 • Ouders/verzorgers en school te adviseren betreffende de zorgvraag.

 Wat vragen wij?

Een initiatiefrijke collega, die:

 • In het bezit is van een afgeronde bachelor of masteropleiding bij voorkeur in de richting van Orthopedagogiek, Onderwijskunde of Gedragswetenschappen;
 • Nauwkeurig, analytisch en organisatiesensitief is;
 • Bij voorkeur enkele jaren ervaring heeft;
 • Van nature kan enthousiasmeren en motiveren;
 • Over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikt.

 Wat bieden wij?

Een dienstverband van 0,4-0,5 fte per maand met prima arbeidsvoorwaarden volgens de CAO VO schaal 11. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren collectieve regelingen, waaronder een laptop in bruikleen. Er wordt gestart met een tijdelijk contract (jaarcontract) dat bij goed functioneren kan worden omgezet in een vast dienstverband.

Interesse?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de bestuurder van de scholen, Marga Sijbom-Hassing via telefoonnummer 06-294 880 40.

Solliciteren per email kan via: hr@emelwerda.nl

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar hr@emelwerda.nl

 • Part Time
 • Emmeloord

Site Emelwerda College

Menu